Další informace

Zrušení stravenek opět poškodí restaurace

České restaurace čelí další hrozbě v podobě zrušení stravenek, které tvoří významnou část jejich příjmu.
„Za posledních několik let se provozovatelé restaurací museli vyrovnat se dvěma negativními dopady. Tím prvním bylo zvýšení sazeb DPH pro pohostinská zařízení, tím druhým je finanční krize. Oba tyto aspekty vedly k poklesu tržeb a způsobily, že je dnes zaměstnanost v oboru pohostinství na nejnižší úrovni za posledních sedm let ,“ říká Václav Stárek, generální sekretář Asociace hotelů a restaurací.
Plné znění tiskové zprávy AHR

Studie GfK o nákupních zvyklostech v souvislosti s používáním stravenek

Pokud by v hypotetickém případě došlo ke zrušení stravenek poklesly by na základě naší analýzy útraty v restauracích v době oběda o 59 % (což představuje celkovou hodnotu 7,54 miliard Kč).
Studie ke stažení (PDF)

FOOD AT WORK, Christopher Wanjek

Označit stravenky za pouhé poukázky na jídlo zdarma znamená nedocenit význam vztahů mezi jednotlivými účastníky v úspěšném systému: zaměstnavateli, pracovníky, restauracemi, státní správou a vydavateli stravenek. Takový koncept je z určitého hlediska jasný. Firma, která není schopna nabídnout svým zaměstnancům jídelnu, poskytuje místo ní poukázky, které pokrývají z větší části nebo úplně náklady na jídlo v blízké restauraci. Aby takový systém zůstal ekonomicky životaschopný, musí se ovšem státní správa postarat o daňové stimuly; restaurace musejí poskytovat jídla odpovídající rozpočtu, časovému plánu a chuti pracovníků, která jsou po zdravotní stránce nezávadná; vydavatelé stravenek musejí stravenky zajištěné proti padělání shromažďovat a včas uhrazovat a pracovníci musejí samozřejmě stravenky používat.
výňatek z knihy FOOD AT WORK, Christopher Wanjek, Geneva, International Labour Office, 2005 (PDF)

pixelstats trackingpixel